• Ai mà chẳng có ngày tận thế !

  Sấm Trạng Trình toàn tập

  Sấm Trạng Trình được người đời xem như là một lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về tương lai. Có rất nhiều điểm trùng khớp với lịch sử mà nổi nhất là tên nướcViệt Nam, vì thời điểm của ông thì Việt Nam không có quốc hiệu này (mà là Đại Việt và trước đó là Đại Ngu).
  Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từng vận dụng Thái Ất thần kinh (hiện đã thất truyền), để đưa ra các tiên đoán của mình về thời cuộc để mong biết được vận mệnh, nhân tình thế thái nhằm ứng xử sao cho ích lợi cả đôi đường.
  Hơn nữa, Nguyễn Bỉnh Khiêm lại còn được học từ Lương Đắc Bằng, một người tinh thông lý số.
  Sấm ký, còn gọi là Sấm Trạng Trình là những lời tiên tri của Nguyễn Bỉnh Khiêm về các biến cố chính của dân tộc Việt trong khoảng 500 năm (từ năm 1509 đến khoảng năm 2019). Đây là những dự báo thiên tài, hợp lý, tùy thời, tự cường, hướng thiện và lạc quan theo lẽ tự nhiên “thuận thời thì an nhàn, trái thời thì vất vả”. “Trạng Trình đã nắm được huyền cơ của tạo hóa” (lời Nguyễn Thiếp – danh sĩ thời Lê mạt). “An Nam lý học hữu Trình Tuyền” (lời Chu Xán- sứ giả của triều Thanh). Sấm ký, giai thoại và giải đoán chứa đựng nhiều thú vị về một trí tuệ bậc Thầy kỳ tài muôn thuở, nặng lòng yêu nước thương dân và sâu sắc hiếm thấy.
  Theo Wikipedia


  Sấm Trạng Trình: Tải về

  NGUYỄN THIÊN THỤ _SƯU TẬP, CHÚ GIẢI

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  ductri.info@gmail.com

   

  TRANH BIẾM HỌA

  Danh sách Blog của Tôi

  Tranh minh họa

  Danh sách Blog của Tôi