• Ai mà chẳng có ngày tận thế !

  Con đường cổ xưa_ Sách nói _Nayaka Mahathera
  Phật học ngày nay bao hàm cả một rừng kinh sách của nhiều Tông môn, Bộ phái. Riêng Tam Tạng Thánh Điển Pàli nguyên thủy thì chúng ta nghiên cứu một đời cũng không dễ gì thấu suốt, huống chi về sau còn có cả Kinh Luận dị biệt của các bộ phái Tiểu thừa, rồi đến sự phát triển đa dạng của tư tưởng Đại thừa, Mật tông, Thiền tông v.v. . . thì dù một người có sống hơn trăm năm cũng không sao khám phá hết những tinh hoa trong rừng Kinh Điển thâm áo này. Tuy nhiên Đức Phật dạy:

  “Dầu cho ngôn ngữ trăm ngàn
  Nói điều vô ích chỉ bàn suông thôi
  Tốt hơn: ít chữ, ít lời
  Nghe xong tịnh lạc sống đời vô ưu”.
  (Kinh Lời Vàng – Minh Đức dịch)

  Cho nên người hữu duyên đôi khi chỉ nghe một câu kệ, một lời kinh, một yếu ngữ hoặc thậm chí chỉ thấy một sự kiện vô ngôn mà vẫn thâm nhập được chánh pháp. Người học Phật cốt thấy ra chỗ uyên nguyên, tinh yếu và giản dị nhất của Đạo chứ không nên tầm chương trích cú quá nhiều Kinh luận để rồi không tránh khỏi chướng ngại của sở tri, hay lắm khi bay bỗng trong thế giới huyễn hoặc của tư tưởng, để rồi đánh mất thực địa của pháp tánh như thị (Yathàbhùtà) mà Đức Phật muốn chỉ bày. “Hơn hai ngàn hai trăm năm trước, nơi vườn Lộc Uyển tại Sarnath Ấn Độ, đã vang lên bức Thông Điệp Giải Thoát của Đức Phật, một sự kiện trọng đại, đã làm thay đổi hẳn cách tư duy và lối sống của loài người. Mặc dù mới đầu chỉ có 5 vị đạo sĩ thuộc nhóm Kiều Trần Như được nghe Thánh pháp này, giờ đây đã lan tỏa thật bình an đến tận những vùng xa xôi nhất của cõi thế này gian, và nhu cầu để hiểu được rõ ràng hơn, chính xác hơn ý nghĩa của Thánh pháp đã và đang là một nhu cầu lớn cho thế giới. Trong những năm gần đây, nhiều sách dẫn giải về lời dạy của Đức Phật đã xuất hiện, song phần lớn những cuốn sách ấy đều thiếu tính chính xác và không tương ứng với tinh thần Phật ngôn. Với tất cả lòng khiêm tốn, bần Tăng nguyện sẽ trình bày thật chân xác về lời Đức Phật dạy như đã được tìm thấy trong Tam Tạng Pàli nguyên thủy nhất, một truyền thống Phật giáo cổ kín và rất đáng tin cậy từ ngàn xưa cho tới nay. Do đó, nội dung của cuốn sách này là nhằm giải thích bao quát quan niệm trung tâm của đạo Phật, tức Tứ Diệu Đế, đặc biệt nhấn mạnh đến Bát Chánh Đạo, Pháp hành dẫn đến Giác ngộ giải thoát. Bần Tăng đặt tên cho cuốn sách là “Con Đường Cổ Xưa” (Puràna Maggam), đúng theo những từ mà Đức Phật đã dùng khi giới thiệu về Bát Chánh Đạo.” Nayaka Mahathera Piyadassi

  Mục lục: Lời bàn Lời giới thiệu Lời tựa
  Chương 1 – Quan điểm của đạo Phật
  Chương 2 - Chân lý trung tâm của đạo Phật - TỨ THÁNH ÐẾ THÁNH ÐẾ THỨ NHẤT - DUKKHA: KHỔ
  Chương 3 – THÁNH ÐẾ THỨ HAI - SAMUDAYA NHÂN SANH KHỔ
  Chương 4 – THÁNH ÐẾ THỨ BA - NIRODHA: SỰ DIỆT KHỔ Chương 5 – BA NHÓM (UẨN) CỦA BÁT THÁNH ÐẠO
  Chương 6 – THÁNH ÐẾ THỨ TƯ - MAGGA: ÐẠO ÐẾ CHÁNH KIẾN (SAMMÀ-DITTHI)
  Chương 7 – CHÁNH TƯ DUY (SAMMÀ-SAMKAPPA)
  Chương 8 – CHÁNH NGỮ (SAMMÀ-VÀCÀ)
  Chương 9 – CHÁNH NGHIỆP (SAMMÀ-KAMMANTA) 
  Chương 10 – CHÁNH MẠNG (SAMMÀ-ÀJÌVA)
  Chương 11 – CHÁNH TINH TẤN (SAMMÀ- VÀYÀMA) 
  Chương 12 – CHÁNH NIỆM (SAMMÀ-SÀTI)
  Chương 13 – CHÁNH ÐỊNH (SAMMÀ-SAMÀDHI)
   Chương 14 – KẾT LUẬN  


    Giới thiệu tác giả
  Nayaka Mahathera (Đại Lão Tăng) Piyadassi (1914-1998) sinh trưởng tại Sri Lanka (Tích Lan), lãnh thổ đã nuôi dưỡng và phát triển Phật Giáo hơn 2,300 năm qua. Ngài học tại trường Cao Ðẳng Nàlanda, một trung tâm Giáo Dục Phật Giáo quan trọng trong xứ, rồi vào Ðại Học University of Sri Lanka. Ngài xuất gia vào năm lên hai mươi và vững chắc thấm nhuần giáo lý và triết học Phật Giáo dưới sự hướng dẫn của vị Ðại Lão Tăng Vaji-ranàna, sáng lập viên-tăng trưởng chùa Vajiràràma, Colombo, một trong những nhân vật Phật Giáo lỗi lạc nhất tại Tích Lan. Ngài cũng là sinh viên nghiên cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Các Tôn Giáo Thế Giới tại Ðại Học Harvard, Mỹ Quốc. Ngày nay, Mahathera Piyadassi được biết đến như là một trong những vị sư, người thầy, người phụng sự Phật giáo không biết mỏi mệt đáng kính nhất trên thế giới. Lúc sinh thời, Ngài đã nhiều lần đại diện cho Sri Lanka trong những hội nghị quốc tế về tôn giáo và văn hóa. Vì đã từng du hành đến nhiều nơi, cả phương Đông lẫn phương Tây, để truyền đi thông điệp Từ, Bi, Hỷ, Xả cao cả của Phật môn, Ngài có khả năng viết nên những tác phẩm có sức lay động với mọi tầng lớp người thuộc các quốc gia khác nhau.

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  ductri.info@gmail.com

   

  TRANH BIẾM HỌA

  Danh sách Blog của Tôi

  Tranh minh họa

  Danh sách Blog của Tôi