• Ai mà chẳng có ngày tận thế !

  101 Câu chuyện thiền
  Link:
  https://docs.google.com/file/d/0B6fsNnK5nqq_bEdMV0dXRTBmanM/edit?usp=sharing
  http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2010/06/101-truye1bb87n-thie1bb81n-binh-gie1baa3i1.pdf

  101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do thiền sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919, gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ 19 và 20 và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do thiền sư Nhật Mujū (無住 , Vô Trú) viết vào thế kỷ 13.
  101 Zen Stories sau đó được Paul Reps in lại dưới tên “Zen Flesh, Zen Bones.”
  Danh mục dưới đây gồm các bài đã được chúng tôi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cộng thêm lời bình.
  Gọi là “bình” nhưng thực ra chẳng “bình” gì cả.  Đó chỉ là một vài giải thích thêm để làm rõ những nơi bí ẩn khó hiểu, hoặc nhấn mạnh thêm vài nơi cần nhấn mạnh… với hy vọng là mọi độc giả của mọi tầng lớp đều có cơ hội hiểu và thưởng thức cái đẹp của truyện thiền.
  Phần Dịch và Bình của mỗi truyện có thể thay đổi theo thời gian, mỗi khi chúng tôi khám phá ra điều gì cần sửa đổi.
  Trong khi đọc mỗi bài, nếu có thêm đề nghị gì, xin các bạn viết vào phần phản hồi cuối bài, hay email về tdhoanh@gmail.com. Thành thật cảm ơn các bạn.
  Truyện thì trước hết là đọc cho vui, thưởng thức một mảnh văn hóa nhỏ, sau đó là hy vọng chúng ta có thể nắm được bài học sâu sắc từ trong truyện để làm giàu cho cách sống của mình.
  Nhưng cứ vui trước đã, giàu hay không thì tính sau. 
  Chúc các bạn thân tâm thường an lạc.
  Trần Đình Hoành

  101 Zen Stories is a book compiled in 1919 by Zen Master Nyogen Senzaki , consisting of Zen stories and koans of the 19th and 20th centuries, and the translation of Shasekishū (Sand and Pebbles) written by Zen Master Mujū in the 13th century.
  101 Zen Stories later was published by Paul Reps under the name “Zen Flesh, Zen Bones.”
  I have done some annotations to these stories–a little explanation to clarify some difficult point, or to emphasize some point that requires attention—in the hope that readers of all levels may have an opportunity to understand and enjoy the beauty of these Zen stories.
  Stories are first for enjoyment, cherishing a small piece of culture.  After that, hopefully we can grasp some deep lessons from them to enrich our way of living.
  But let’s find enjoyment first, and think about enrichment later.
  Metta,
  Trần Đình Hoành

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  ductri.info@gmail.com

   

  TRANH BIẾM HỌA

  Danh sách Blog của Tôi

  Tranh minh họa

  Danh sách Blog của Tôi