• Ai mà chẳng có ngày tận thế !

  Mẹ từ bi

  Lời Thơ: TT.Thích Từ Giang (Viện chủ Linh Quang Tịnh Xá- Q.4-Tp.HCM) 
  Nhạc: Chúc Linh

  Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
  Chắp tay cúi kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu
  Quê hương là dòng sông, mát trong trăng vàng soi bóng
  Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
  Đóa hoa hương sắc vô thường, sớm khuya phiêu dạt trên đường
  Nương thuyền từ vượt qua, bến mê đến nơi bờ giác.
  Mẹ hiền Quan Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. 
  Mẹ hiền Quan Thế Âm, đem đến an vui rửa sạch ưu phiền. 
  Mẹ hiền Quan Thế Âm , giọt nước cành sương xoa dịu lầm than.
  Mẹ hiền Quan thế âm, chiếu sang yêu thương khắp nơi bình yên.
  Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
  Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời. 
  Con xin mẹ từ bi, xót thương cứu độ trần gian.

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  ductri.info@gmail.com

   

  TRANH BIẾM HỌA

  Danh sách Blog của Tôi

  Tranh minh họa

  Danh sách Blog của Tôi