• Ai mà chẳng có ngày tận thế !

  Lễ hội cung đình Huế xưa


  Lính của vua mang cờ

  Kiệu của vua Nguyễn đang đi giữa đường phố Huế dưới sự bảo vệ cẩn mật của hàng quan, lính trong một ngày lễ cung đình

  Trang phục quan văn trong lễ tế Nam Giao
  Lễ hội trên đoạn sông Phủ Cam
  Bộ phận bếp của vua đang làm thịt và nấu các món từ dê, lợn, bò sau lễ
  Lễ mừng thọ “tứ thập niên” vua Khải Định: Kỳ đài treo cờ hoàng gia ở cột cờ chính và rất nhiều cờ, phướn xung quanh
  Bộ phận bếp của vua đang làm thịt và nấu các món từ dê, lợn, bò sau lễ
  Các quan quỳ trước sân chầu trong lễ mừng thọ vua Khải Định
  Vũ công hoàng gia mang khiên đang hát dưới sự điều khiến của  1 quan "nhạc công"


  Vật tế trời trong lễ tế Nam Giao


  Đội voi ngự của Tử Cấm Thành triều Nguyễn ngày Quốc khánh


  Nghi lễ nghinh đón vua Thành Thái
  Trang phục thái tử Khải Định trong ngày lễ
  Sắp xếp đội ngự binh ở cửa Ngọ Môn chuẩn bị khởi hành đi lễ tế Nam Giao

  ( Sưu tầm internet )

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  ductri.info@gmail.com

   

  TRANH BIẾM HỌA

  Danh sách Blog của Tôi

  Tranh minh họa

  Danh sách Blog của Tôi